Sådan driver vi forretning med omtanke

Som erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner har vi et ansvar for at bidrage til samfundet omkring os og arbejde for et grønnere klimaregnskab. Det ansvar løfter vi både gennem vores daglige arbejdsrutiner og gennem aktiv deltagelse i en bred vifte af organisationer, initiativer og events.

Fokusområder for TDC Erhverv:

Socialt ansvar

Bidrag til at sikre et trygt digitalt Danmark for alle

Klima

Bæredygtige løsninger og høje ambitioner om 100% COneutralitet i 2028

Vores måde at drive forretning på

Vi driver vores virksomhed på en måde, der fremmer bæredygtighed og bidrager positivt til samfundet

"

Som samarbejdspartner og leverandør til de fleste danske virksomheder, følger der et ansvar, og det tager vi på os med stolthed. Vi driver en virksomhed, som har overskud til at støtte en bæredygtig og ansvarlig udvikling i det samfund, vi er en del af.

John Henriksen 
CEO, TDC Erhverv

Vi bakker op om Microsoft Partner Pledge

Microsoft Danmark har inviteret deres partnere til at forpligte sig til at gøre størst mulig positiv forskel på fem centrale områder. Initiativet – kaldet Microsoft Partner Pledge – udspringer af et ønske om at gøre tech-industrien til drivkraft for nye, innovative løsninger, der skal bidrage til et grønnere, sikrere og mere inkluderende samfund.

Microsofts Pledge afspejler i stor udstrækning de ambitioner og initiativer, vi har i TDC Erhverv og Nuuday. Derfor var vi som Microsoft-partner heller ikke i tvivl om, hvorvidt vi skulle sige ja til dette løfte.

Partner Pledge-initiativet består af følgende fem emner:

 • Diversitet

 • Bæredygtighed

 • Digitale færdigheder

 • Ansvarlig og etisk AI

 • Cybersikkerhed

Læs mere om vores egen tilgang til ansvarlighed

Børns Digitale Liv

Vi har samarbejdet med BørneTelefonen i mere end 30 år

Som førende teleudbyder i Danmark er vi optagede af at sikre et trygt digitalt Danmark for alle.

Et af de bedste eksempler på at skabe mening med teknologi med udgangspunkt i vores forretning, er vores samarbejde med Børns Vilkår om ‘BørneTelefonen’- en anonym hjælpelinje for børn og unge. 

Siden det første opkald tikkede ind på Børnetelefonen i 1987, har vi været med til at sikre at børn og unge mennesker altid kan komme i kontakt med en kvalificeret voksen, hvis de har brug hjælp og vejledning og hvor de kan opleve, at de ikke står alene. 

Vi stiller derfor vores teknologi og serviceydelser gratis til rådighed for BørneTelefonen, og vi implementerer løbende den bedste teknologi til at sikre fuld anonymitet, brugervenlighed og tryghed for børn og unge, der henvender sig til hjælpelinjen. 

I 2020 havde Børns Vilkår 52.721 rådgivende samtaler med børn og unge på BørneTelefonen. 

For at sikre at endnu flere børn kan komme i kontakt med BørneTelefonens frivillige for at få hjælp og vejledning, har vi gennem de seneste år skiftet de traditionelle julegaver til kunder ud med en ekstra donation til BørneTelefonen. Samtidig har vi via TDC Erhvervs cykelnetværk trampet ekstra hårdt i pedalerne og derigennem indsamlet midler til BørneTelefonen sammen med gode kunder og partnere. 

Med vores samarbejde med BørneTelefonen understøtter vi Børns Vilkårs ambition om, at ingen børn skal ringe forgæves!

Ingen børn skal føle sig alene
For TDC Erhverv er det vigtigt, at børn og unge kan bruge de digitale teknologier på en tryg og sikker måde, og at de altid kan få hjælp og vejledning, når der er behov for det.

100% CO2 neutral i egen forretning i 2028

Klima

TDC Erhverv er med til at imødekomme klimaudfordringerne ved at forpligte os til flere ambitiøse målsætninger. Disse realiserer vi ved at vise, hvordan digitale muligheder kan bruges til at gøre os mere bæredygtige. Vi fokuserer samtidig også på, hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at blive mere bæredygtige. Det gør vi ved at tilbyde dem miljø-og energivenlige produkter, der mindsker deres forbrug af elektricitet og dermed deres miljøpåvirkning.

Mål:

 • Vi har et ambitiøst mål om at være 100% CO2-neutrale i udledningen fra vores egen forretning i 2028 (scope 1 & 2)

 • I 2030 er det vores mål at have nedbragt det CO2, vores leverandører og kunder udleder i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, med 100% (scope 3).

 • TDC Erhverv har forpligtet sig til UN Business Ambition for 1,5o, som indebærer at sætte klimamål, der er i overensstemmelse med videnskaben og Paris-aftalen

 • Vi skal fortsat forbedre vores egen forretning gennem at reducere vores påvirkning af miljøet

 • I 2023 vil vi have nedbragt vores CO2-udledning med 50% ift. 2020

 • TDC Erhvervs klimamålsætninger er anerkendt af Science Based Targets Initiative. Det betyder, at de lever op til de klimavidenskabelige standarder, Paris-aftalen og målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.

Resultater:

 • Vi har opnået vores 2020 CO2 mål ved at nedbringe vores CO2-udledninger med 72% siden 2010 (lokationsbasserede emissioner)

 • Vores CO2-udledning er blevet nedbragt hvert år siden 2016

 • Hele koncernen har opnået ISO 14001 certificering i miljøledelse, som omfatter alle vores lokationer og 4,282 medarbejdere

 • Sammenlignet med 2018, har vi i 2019 genereret 21% mindre affald

 

Ansvarlighed hele vejen rundt

TDC Erhvervs aftryk på det danske samfund

Som erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner er vores aktiviteter og tjenester så tæt forbundet med det danske samfund og med erhvervslivet, at vi sætter en markant aftryk på en lang række sektorer. Det forpligter os til at optræde ansvarligt med sans for fællesskabet og fremtiden i alle sammenhænge. 

 

Ansvarlighed er en naturlig del af vores forretning

Som en af Danmarks største arbejdspladser er der mange indvirkninger på tværs af vores virksomhed – finansielt, driftsmæssigt og miljømæssigt og det stiller store krav til os.

Dataetik

Vi overholder såvel danske som EU-regler om data- og privatlivsbeskyttelse, men vi mener, at de udgør et minimum og et nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt grundlag for vores arbejde med dataetik. Derfor lancerede vi i 2019 vores politik om dataetik. Politikken opstiller 8 regler for håndtering af personlige data.

Anti-korruption & forretningsetik

TDC Erhverv er stærk tilhænger af fri og lige konkurrence på åbne og gennemskuelige vilkår. Derfor accepterer vi ikke korruption i nogen form.

Diversitet

I TDC Erhverv er vi med til at skabe Danmarks digitale fremtid, og vi tilbyder vores ydelser til alle virksomheder i Danmark: På tværs af aldre, køn, etnisk baggrund, tro, evner og seksualitet. Mangfoldighed ligger i vores virksomheds DNA. Når mangfoldighed er et kerneområde for os, er det fordi, at vi er overbeviste om, at forskelligheder i form af eksempelvis køn, etnicitet og seksualitet skaber værdi i form af mere innovative løsninger og et stærkt og sundt arbejdsmiljø.

Bæredygtighedsambassadører

Den aktive involvering af vores medarbejdere på tværs af hele TDC Erhverv er altafgørende for bæredygtighedsaktiviteternes succes.

Bæredygtige leverandører 

Vores partneradfærdskodeks opstiller også krav for vores leverandører vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, anti-korruption, arbejdsmiljø, databeskyttelse og sikkerhed.

ESG-resultater 2020

Hvert år offentliggør vi en årsrapport om vores initiativer indenfor bæredygtighed. I år har vi offentliggjort en integreret årsrapport om resultaterne såvel som vores første rapport i overensstemmelse med GRI-rapporteringsstandarder. 

Du kan finde den fulde rapport her.

 

Certificeret miljøledelse 

Hele koncernen har opnået ISO 14001 certificering i miljøledelse som omfatter alle vores lokationer og 4,282 medarbejdere.

Medlemskab og fællesskab

TDC Erhverv er stolt af at være medlem af udvalgte danske og internationale organisationer og i fællesskab har vi forpligtet os til at samarbejde om en bæredygtig udvikling.

Partner Code of Conduct